Sử dụng AI có đạo đức

Tại Simple Different, chúng tôi tin vào việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm để trao quyền cho con người chứ không phải thay thế họ. Hiến chương AI có đạo đức của chúng tôi nêu rõ các cam kết của chúng tôi đối với việc kiểm soát người dùng, nhận thức, tính minh bạch, quyền riêng tư, tính toàn diện và giám sát có trách nhiệm khi tích hợp các công cụ AI vào nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi thông báo rõ ràng cho người dùng khi họ tương tác với AI và dữ liệu riêng tư của người dùng sẽ không bao giờ được sử dụng để đào tạo các mô hình AI.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng AI của chúng tôi được hướng dẫn bởi công việc hiện có của người dùng, đưa ra các đề xuất sáng tạo để người dùng lựa chọn, đồng thời luôn đặt khả năng sáng tạo của họ lên hàng đầu trong quá trình sản xuất.

Chúng tôi cam kết tránh thiên vị, thu thập phản hồi của người dùng và liên tục cải thiện AI của mình. Việc sử dụng Kai, trợ lý AI của chúng tôi, là hoàn toàn tùy chọn và chúng tôi không khẳng định nó có kiến thức hoàn hảo.

Cuối cùng, mặc dù trợ lý AI có thể cung cấp hướng dẫn và đề xuất nội dung nhưng người dùng phải chịu trách nhiệm về những gì họ xuất bản. Điều lệ của chúng tôi là cam kết sử dụng AI như một công cụ toàn diện mãi mãi. Bạn có thể đọc nó đầy đủ dưới đây!

Hiến chương của chúng tôi về tích hợp AI

 1. Minh bạch:

  ● Người dùng sẽ được thông báo rõ ràng bất cứ khi nào họ tương tác với ChatGPT hoặc bất kỳ công cụ AI nào khác.

  ● Nguồn và bản chất của lời khuyên và khuyến nghị của AI sẽ được nêu rõ ràng.

 2. Quyền riêng tư dữ liệu:

  ● Sẽ không có dữ liệu riêng tư nào của người dùng được gửi đến các hệ thống AI bên ngoài.

  ● Dữ liệu người dùng riêng tư sẽ không được sử dụng để đào tạo hệ thống AI.

  ● Giống như tất cả các dịch vụ của chúng tôi, người dùng có quyền xóa dữ liệu của mình.

 3. Quyền tự chủ của người dùng:

  ● Kai sẽ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ người dùng chứ không thay thế hay hạn chế khả năng sáng tạo của họ. Người dùng vẫn có quyền kiểm soát nội dung và ra quyết định cho trang web của họ.

  ● Kai sẽ đưa ra gợi ý nhưng lựa chọn cuối cùng sẽ luôn thuộc về người dùng.

 4. Không thiên vị hoặc phân biệt đối xử:

  ● SimDif cam kết sử dụng AI một cách có trách nhiệm và tránh thành kiến. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch nào, chúng tôi sẽ nỗ lực khắc phục và cải thiện hệ thống.

  ● Cơ chế phản hồi sẽ được áp dụng để người dùng báo cáo mọi thành kiến được nhận thấy hoặc đề xuất không phù hợp.

 5. Học hỏi và phản hồi liên tục:

  ● Việc kiểm tra thường xuyên các tương tác AI sẽ được tiến hành để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn đạo đức.

  ● Phản hồi của người dùng về tương tác AI sẽ được khuyến khích tích cực để tinh chỉnh và nâng cao trải nghiệm.

 6. Chọn tham gia/từ chối:

  ● Việc sử dụng Kai và các Công cụ AI tổng hợp khác là tùy chọn. Người dùng có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng các công cụ hỗ trợ AI ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình tạo trang web của họ.

 7. Hạn chế sử dụng:

  ● Người dùng được khuyến khích sử dụng Kai làm hướng dẫn nhưng được nhắc nhở rằng AI có giới hạn về kiến thức và không sở hữu thông tin cập nhật, theo thời gian thực.

 8. Trách nhiệm:

  ● Simple Different sẽ đảm bảo rằng việc tích hợp AI phù hợp với lợi ích tốt nhất của người dùng và sẽ liên tục theo dõi hiệu suất cũng như tác động của AI.

  ● Người dùng được nhắc nhở rằng mặc dù Kai đưa ra đề xuất nhưng trách nhiệm đối với nội dung được xuất bản trên trang web của họ cuối cùng vẫn thuộc về họ.

 9. Khả năng tiếp cận:

  ● Tất cả các tính năng, bao gồm cả những tính năng được hỗ trợ bởi AI, sẽ được thiết kế có tính đến tính toàn diện, đảm bảo người dùng ở mọi khả năng đều có thể hưởng lợi.

 10. Giao tiếp cởi mở:

  ● Các kênh sẽ mở để người dùng thảo luận, đặt câu hỏi hoặc cung cấp phản hồi về tích hợp AI. Simple Different sẽ duy trì tính minh bạch về cách hoạt động của tích hợp AI và người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào.