Ethisch gebruik van AI

Bij Simple Different geloven we in het verantwoord gebruik van AI om mensen sterker te maken, en niet om ze te vervangen. Ons Ethical AI Charter schetst onze verplichtingen op het gebied van gebruikerscontrole, bewustzijn, transparantie, privacy, inclusiviteit en verantwoord toezicht bij het integreren van AI-tools in ons platform.

We informeren onze gebruikers duidelijk wanneer ze interactie hebben met AI, en privégebruikersgegevens zullen nooit worden gebruikt om AI-modellen te trainen.

We streven ernaar ervoor te zorgen dat onze AI wordt geleid door het bestaande werk van de gebruiker, waarbij we creatieve voorstellen aanbieden waaruit gebruikers kunnen kiezen, terwijl hun creativiteit voorop blijft staan in het productieproces.

We streven ernaar om vooroordelen te vermijden, feedback van gebruikers te verzamelen en onze AI voortdurend te verbeteren. Het gebruik van Kai, onze AI-assistent, is volledig optioneel en we beweren niet dat hij over perfecte kennis beschikt.

Hoewel AI-assistenten begeleiding kunnen bieden en inhoud kunnen voorstellen, zijn gebruikers uiteindelijk verantwoordelijk voor wat ze publiceren. Ons handvest is onze belofte om AI te gebruiken als een inclusief instrument voor het goede. Je kunt het hieronder volledig lezen!

Ons handvest voor de integratie van AI

 1. Transparantie:

  ● Gebruikers worden duidelijk geïnformeerd wanneer ze interactie hebben met ChatGPT of een andere AI-tool.

  ● De bron en aard van de adviezen en aanbevelingen van de AI zullen expliciet worden gemaakt.

 2. Data Privacy:

  ● Er worden geen privégebruikersgegevens naar externe AI-systemen verzonden.

  ● Privégebruikersgegevens zullen niet worden gebruikt om AI-systemen te trainen.

  ● Zoals bij al onze diensten hebben gebruikers het recht om hun gegevens te laten verwijderen.

 3. Autonomie van de gebruiker:

  ● Kai zal dienen als een hulpmiddel om gebruikers te helpen, en niet als vervanging of beperking van hun creativiteit. Gebruikers behouden de controle over de inhoud en besluitvorming van hun website.

  ● Kai zal suggesties doen, maar de uiteindelijke keuze ligt altijd bij de gebruiker.

 4. Geen vooringenomenheid of discriminatie:

  ● SimDif streeft ernaar AI op verantwoorde wijze te gebruiken en vooroordelen te vermijden. Mocht er enige vertekening worden geconstateerd, dan zullen er inspanningen worden geleverd om het systeem te corrigeren en te verbeteren.

  ● Er zullen feedbackmechanismen zijn waarmee gebruikers waargenomen vooroordelen of ongepaste suggesties kunnen melden.

 5. Continu leren en feedback:

  ● Er zullen regelmatig audits van AI-interacties worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ethische normen worden nageleefd.

  ● Gebruikersfeedback over AI-interacties zal actief worden aangemoedigd om de ervaring te verfijnen en te verbeteren.

 6. Opt-in/opt-out:

  ● Het gebruik van Kai en andere generatieve AI-tools is optioneel. Gebruikers hebben in elke fase van het proces van het maken van hun website de keuze om wel of niet gebruik te maken van AI-ondersteunde tools.

 7. Beperking van gebruik:

  ● Gebruikers worden aangemoedigd om Kai als gids te gebruiken, maar worden eraan herinnerd dat de AI een beperkte kennis heeft en niet over realtime, actuele informatie beschikt.

 8. Verantwoordelijkheid:

  ● Simple Different zal ervoor zorgen dat de integratie van AI in lijn is met de belangen van onze gebruikers en zal de prestaties en impact van AI voortdurend monitoren.

  ● Gebruikers worden eraan herinnerd dat Kai weliswaar suggesties doet, maar dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud die op hun websites wordt gepubliceerd uiteindelijk bij hen ligt.

 9. Toegankelijkheid:

  ● Alle functies, inclusief functies die worden aangedreven door AI, zullen worden ontworpen met inclusiviteit in het achterhoofd, zodat gebruikers van alle niveaus hiervan kunnen profiteren.

 10. Open communicatie:

  ● Er zullen kanalen openstaan voor gebruikers om de AI-integratie te bespreken, er vragen over te stellen of er feedback op te geven. Simple Different zal de transparantie behouden over hoe AI-integraties werken, en gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen.