Etikal na Paggamit ng AI

Sa Simple Different, naniniwala kami sa responsableng paggamit ng AI para bigyang kapangyarihan ang mga tao, hindi palitan sila. Binabalangkas ng aming Ethical AI Charter ang aming mga pangako sa kontrol ng user, kamalayan, transparency, privacy, inclusivity, at responsableng pangangasiwa kapag isinasama ang mga tool ng AI sa aming platform.

Malinaw naming ipinapaalam sa aming mga user kapag nakikipag-ugnayan sila sa AI, at hindi kailanman magagamit ang pribadong data ng user upang sanayin ang mga modelo ng AI.

Nagsusumikap kaming tiyakin na ang aming AI ay ginagabayan ng kasalukuyang gawain ng user, na nag-aalok ng mga malikhaing panukala para sa mga user na mapagpipilian, habang pinapanatili ang kanilang pagkamalikhain sa unahan ng proseso ng produksyon.

Nakatuon kami sa pag-iwas sa bias, pangangalap ng feedback ng user, at patuloy na pagpapabuti ng aming AI. Ang paggamit ng Kai, ang aming AI assistant, ay ganap na opsyonal, at hindi namin sinasabing mayroon itong perpektong kaalaman.

Sa huli, habang ang mga AI assistant ay maaaring magbigay ng gabay at magmungkahi ng nilalaman, ang mga user ay may pananagutan para sa kung ano ang kanilang nai-publish. Ang aming charter ay ang aming pangako na gamitin ang AI bilang isang inklusibong tool para sa kabutihan. Mababasa mo ito nang buo sa ibaba!

Ang aming Charter para sa Pagsasama ng AI

 1. Aninaw:

  ● Malinaw na malalaman ang mga user sa tuwing nakikipag-ugnayan sila sa ChatGPT o anumang iba pang tool ng AI.

  ● Ang pinagmulan at katangian ng payo at rekomendasyon ng AI ay gagawing tahasan.

 2. Pagkalihim ng datos:

  ● Walang pribadong data ng user ang ipapadala sa mga external na AI system.

  ● Ang data ng pribadong user ay hindi gagamitin para sanayin ang mga AI system.

  ● Tulad ng lahat ng aming serbisyo, may karapatan ang mga user na tanggalin ang kanilang data.

 3. Autonomy ng User:

  ● Ang Kai ay magsisilbing tool para tulungan ang mga user, hindi palitan o limitahan ang kanilang pagkamalikhain. Ang mga gumagamit ay nananatiling may kontrol sa nilalaman at paggawa ng desisyon para sa kanilang website.

  ● Magbibigay si Kai ng mga mungkahi, ngunit ang huling pagpipilian ay palaging nasa user.

 4. Walang Pagkiling o Diskriminasyon:

  ● Ang SimDif ay nakatuon sa paggamit ng AI nang responsable at pag-iwas sa mga bias. Kung may matukoy na bias, magsasagawa ng mga pagsisikap upang itama at mapabuti ang system.

  ● Magkakaroon ng mga mekanismo ng feedback para sa mga user na mag-ulat ng anumang nakikitang bias o hindi naaangkop na mga mungkahi.

 5. Patuloy na Pag-aaral at Feedback:

  ● Ang mga regular na pag-audit ng mga pakikipag-ugnayan ng AI ay isasagawa upang matiyak na ang mga pamantayang etikal ay itinataguyod.

  ● Ang feedback ng user sa mga pakikipag-ugnayan ng AI ay aktibong hikayatin na pinuhin at pagandahin ang karanasan.

 6. Mag-opt-In/Opt-Out:

  ● Ang paggamit ng Kai at iba pang generative AI Tools ay opsyonal. May pagpipilian ang mga user na gumamit o hindi gumamit ng mga tool na tinulungan ng AI sa anumang yugto ng proseso ng kanilang paggawa ng website.

 7. Limitasyon sa Paggamit:

  ● Hinihikayat ang mga user na gamitin ang Kai bilang gabay, ngunit pinapaalalahanan na ang AI ay may cutoff ng kaalaman at hindi nagtataglay ng real-time, up-to-date na impormasyon.

 8. Responsibilidad:

  ● Sisiguraduhin ng Simple Different na ang pagsasama ng AI ay naaayon sa pinakamahusay na interes ng aming mga user at patuloy na susubaybayan ang pagganap at epekto ng AI.

  ● Pinapaalalahanan ang mga user na habang nag-aalok si Kai ng mga mungkahi, nasa kanila ang responsibilidad para sa nilalamang na-publish sa kanilang mga website.

 9. Accessibility:

  ● Lahat ng feature, kabilang ang mga pinapagana ng AI, ay idinisenyo nang may inclusivity sa isip, na tinitiyak na ang mga user ng lahat ng kakayahan ay makikinabang.

 10. Bukas na Komunikasyon:

  ● Magiging bukas ang mga channel para sa mga user upang talakayin, tanungin, o magbigay ng feedback sa pagsasama ng AI. Ang Simple Different ay magpapanatili ng transparency tungkol sa kung paano gumagana ang mga pagsasama ng AI, at aabisuhan ang mga user ng anumang mga pagbabago.