Workers Union

Mga halimbawa ng SimDif Smart at Pro na mga site na kumakatawan sa mga Unyon ng Manggagawa

Ang mga unyon ng manggagawa, artist at craft workers guild, gayundin ang iba pang propesyonal na lipunan at asosasyon, ay makakahanap ng lugar sa maliit na seksyong ito ng direktoryo.

/
Workers Union