Corporation

Mga halimbawa ng SimDif Smart at Pro na mga site na kumakatawan sa Mga Korporasyon

Ang isang korporasyon ay teknikal na isang negosyo o organisasyong pinagkalooban ng mga karapatan bilang indibidwal ayon sa batas ng kumpanya. Ang mga website sa kategoryang Corporation ay maaaring: maghatid ng mga customer sa buong bansa o internasyonal; magkaroon ng tatak na mas mahalaga kaysa sa isang lokasyon; kumakatawan sa pangkalahatang aktibidad at pagkakakilanlan ng isang negosyo. Maaaring isama ng mga kumpanyang may maraming pisikal na lokasyon ang kanilang corporate website dito, at magkaroon ng hiwalay na website para sa bawat lokal na sangay na nakalista sa seksyong Lokal na Negosyo.

/
Corporation