NGO

Mga halimbawa ng SimDif Smart at Pro na mga site na ginawa ng Non Governmental Organizations

Bagama't hindi mahigpit na tinukoy, ang isang NGO ay malawak na nagsasalita ng isang independiyenteng itinatag na organisasyon o asosasyon na nagsisilbi sa isang komunidad o layunin. Ang mga NGO ay madalas, ngunit hindi palaging, mga non-profit na entity. Ang ilan ay mga rehistradong kawanggawa. Maaaring isaalang-alang ng isang beses o limitadong oras na pangangalap ng pondo o mga proyektong pangkawanggawa ang seksyon ng Proyekto.

/
NGO