Medical Organization

Mga halimbawa ng SimDif Smart at Pro na mga site na kabilang sa Mga Medikal na Organisasyon

Umiiral ang mga subsection para sa mga dentista, lab, ospital, klinika, parmasya, manggagamot, beterinaryo na kasanayan, at iba pa. Maaaring isaalang-alang ng isang kasanayan na naghahatid ng isang lokasyon lamang ang kategoryang Medikal na Negosyo sa seksyong Lokal na Negosyo, na mayroong higit pang mga subcategory kaysa sa matatagpuan dito. Ang mga website na kumakatawan sa mga propesyonal na kwalipikasyon ay maaaring ilagay sa kategoryang Pangkalusugan ng seksyong Propesyon.

/
Medical Organization