Performing Group

Pangkat na gumaganap

Ang mga website na sumusuporta sa community based performance arts, dance group, banda at iba pang music group, theater group at iba pa ay nakakahanap ng lugar dito. Para sa mga indibidwal na artist at performer, ang kategoryang Creative o Performing Artist sa seksyong Propesyon ay may halos 30 subcategory na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng creative at performing arts.

/
Performing Group