Project

Mga halimbawa ng SimDif Smart at Pro na mga site na nagdodokumento ng Mga Proyekto

Ang seksyon ng Proyekto ay mayroon lamang mga kategorya ng Proyekto ng Pananaliksik at Iba pang mga kategorya, ngunit kinikilala ng maraming tao ang kanilang trabaho bilang isang proyekto, at napakaraming website ang nakakahanap ng lugar dito. Ang mga alternatibo para sa mga website sa seksyong ito ay maaaring ang malaking seksyon ng Blog, at ang kategorya ng NGO.

/
Project