Áp dụng ngang giá sức mua

FairDif là gì?
Chúng tôi tạo ra chỉ số FairDif để tính giá hợp lý dựa trên chi phí sinh hoạt ở mỗi quốc gia.
Chúng tôi cung cấp phiên bản Starter miễn phí cho tất cả người dùng.
FairDif là chìa khóa cho phép mọi người tiếp cận công bằng và dễ dàng các phiên bản Smart và Pro.
Tại sao chúng tôi phát triển ý tưởng này?
Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là giúp càng nhiều người càng tốt, vì vậy, chúng tôi phải tạo ra một mức giá hợp lý cho tất cả mọi người trên toàn cầu. Mỗi quốc gia có một chi phí sinh hoạt khác nhau, vì vậy, nếu bạn muốn tạo ra một mức giá hợp lý cho mọi người, điều đó thực sự có nghĩa là tạo ra một mức giá khác nhau cho tất cả các quốc gia.
= = =
= =

Chúng tôi muốn chia sẻ dịch vụ này với tất cả mọi người, bất kể sức mua của họ.

Chỉ số FairDif được xây dựng như thế nào?
Dựa trên các chỉ số giá có uy tín, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới và OECD, FairDif cố gắng ước tính mức giá có cùng giá trị cho mọi người. Ví dụ: một năm của phiên bản Pro là $69 đô la ở Mỹ và khoảng $82 la ở Nhật Bản, $24 ở Ấn Độ, $37 ở Việt Nam và $69 ở Pháp. Điều này không có nghĩa là người dân ở Ấn Độ hoặc Nigeria đang trả ít hơn người dân ở Pháp hoặc Mỹ. Giá có thể giá khác nhau, nhưng giá trị tương đối là như nhau.