Áp dụng Sức Mua Tương Đương

FairDif là gì?

FairDif là một chỉ số ngang giá sức mua được tạo bởi The Simple Other Company để tính giá hợp lý cho tất cả mọi người, dựa trên chi phí sinh hoạt ở mỗi quốc gia.

FairDif là gì?

FairDif là một chỉ số ngang giá sức mua được tạo bởi The Simple Other Company để tính giá hợp lý cho tất cả mọi người, dựa trên chi phí sinh hoạt ở mỗi quốc gia.

Chúng tôi cung cấp phiên bản Starter miễn phí cho tất cả người dùng.
FairDif tạo quyền truy cập công bằng và dễ dàng vào các phiên bản Thông minh và Pro.

Tại sao chúng tôi phát triển ý tưởng này?

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là cung cấp cho càng nhiều người càng tốt quyền truy cập vào các công cụ tạo trang web được thiết kế tốt. Để làm được điều này, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần tạo ra một mức giá hợp lý cho mọi người trên toàn cầu. Mỗi quốc gia có một chi phí sinh hoạt khác nhau, vì vậy để tạo ra một mức giá hợp lý cho mọi người, trên thực tế có nghĩa là tạo ra một mức giá khác nhau cho mỗi quốc gia. Một lời giới thiệu hay về lịch sử của những ý tưởng này là Chỉ số Big Mac , được tạp chí The Economist hình thành vào năm 1986.

Tại sao chúng tôi phát triển ý tưởng này?

Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là cung cấp cho càng nhiều người càng tốt quyền truy cập vào các công cụ tạo trang web được thiết kế tốt. Để làm được điều này, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần tạo ra một mức giá hợp lý cho mọi người trên toàn cầu. Mỗi quốc gia có một chi phí sinh hoạt khác nhau, vì vậy để tạo ra một mức giá hợp lý cho mọi người, trên thực tế có nghĩa là tạo ra một mức giá khác nhau cho mỗi quốc gia. Một lời giới thiệu hay về lịch sử của những ý tưởng này là Chỉ số Big Mac , được tạp chí The Economist hình thành vào năm 1986.

= =

Chúng tôi muốn chia sẻ dịch vụ này với tất cả mọi người, bất kể sức mua của họ như thế nào.

= = =

Chúng tôi muốn chia sẻ dịch vụ này với tất cả mọi người, bất kể sức mua của họ như thế nào.

Chỉ số FairDif được xây dựng như thế nào?

Dựa trên các chỉ số giá có uy tín, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), FairDif cố gắng ước tính mức giá có cùng giá trị cho mọi người. Ví dụ: một năm sử dụng của phiên bản Pro là VND 2,600,000 ở Mỹ và khoảng VND 800,000 ở Ấn Độ, VND 1,250,000 ở Việt Nam. Điều này không có nghĩa là người dân ở Ấn Độ đang trả ít hơn người dân ở Mỹ. Giá có thể giá khác nhau, nhưng giá trị tương đối là như nhau.

Chỉ số FairDif được xây dựng như thế nào?

Dựa trên các chỉ số giá có uy tín, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), FairDif cố gắng ước tính mức giá có cùng giá trị cho mọi người. Ví dụ: một năm sử dụng của phiên bản Pro là VND 2,600,000 ở Mỹ và khoảng VND 800,000 ở Ấn Độ, VND 1,250,000 ở Việt Nam. Điều này không có nghĩa là người dân ở Ấn Độ đang trả ít hơn người dân ở Mỹ. Giá có thể giá khác nhau, nhưng giá trị tương đối là như nhau.