Zastosowany parytet siły nabywczej

Co to jest FairDif?

Stworzyliśmy indeks FairDif, aby obliczyć uczciwą cenę w oparciu o koszty utrzymania w danym kraju.

Udostępniamy wersję Starter, która jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników.
FairDif jest kluczem do stworzenia sprawiedliwego i łatwego dostępu do wersji Smart i Pro.

Dlaczego opracowaliśmy ten pomysł?

Chcemy pomóc jak największej liczbie osób, dlatego ustaliliśmy uczciwą cenę na całym świecie. Każdy kraj ma inne koszty utrzymania, więc uczciwa cena dla wszystkich w rzeczywistości oznacza różne ceny w różnych państwach.

= = =
= =

Chcemy dzielić się tą usługą ze wszystkimi,
bez względu na siłę nabywczą.

Jak stworzono indeks FairDif?

W oparciu o renomowane indeksy cenowe, w tym Bank Światowy i OECD, FairDif próbuje oszacować cenę, która ma taką samą wartość dla wszystkich. Na przykład jeden rok wersji Pro kosztuje 89$ w USA i około 100$ w Japonii, 31$ w Indiach, 37$ w Nigerii i 50$ (210 zł) w Polsce. Nie oznacza to, że mieszkańcy Indii czy Nigerii płacą mniej niż ludzie w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Może to być inna cena, ale względna wartość jest taka sama.