Ini-apply ayon sa Purchasing Power Parity

Ano ang FairDif?

Nilikha namin ang FairDif index upang ma-calculate ang tamang presyo batay sa gastos ng pamumuhay sa bawat bansa.

Nagbibigay kami ng Starter version na libre para sa lahat ng users.
Ang FairDif ay ang susi upang lumikha ng patas at madaling pag-access sa mga version ng Smart at Pro.

Bakit namin binuo ang ideyang ito?

Naniniwala kami na mahalagang makatulong sa maraming tao hangga't maaari kaya lumikha kami ng nararapat na presyo para sa buong mundo. Ang bawat bansa ay may iba't ibang gastos sa pamumuhay kaya kung nais nating magbigay ng isang tamang presyo para sa lahat, mas nararapat na lumikha ng iba't ibang presyo para sa mga iba't ibang bansa.

= = =
= =

Nais naming ibahagi ang serbisyong ito sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang kapasidad sa pagbili.

Paano naitayo ang index ng FairDif?

Batay sa mga kagalang-galang na nagbibigay ng mga price index kasama na dito ang World Bank at ang OECD's, tinangka ng FairDif na i-estimate ang presyo na may parehong halaga para sa lahat. Halimbawa, ang isang taon ng Pro version ay $ 89 sa US, at humigit-kumulang na $ 100 sa Japan, $ 31 sa India, $ 50 sa Pilipinas at $ 89 sa France. Hindi ito nangangahulugang ang mga tao sa India o Pilipinas ay nagbabayad ng mas kaunti kaysa sa mga tao sa France o US. Bagama't iba't iba ang mga presyo, ngunit ang halaga ay halos pareho.