ความเท่าเทียมกันของราคา

FairDif คืออะไร

เราสร้างดัชนี FairDif เพื่อคำนวณราคาให้ยุติธรรมโดยพิจารณาจากค่าครองชีพในแต่ละประเทศ

FairDif คืออะไร

เราสร้างดัชนี FairDif เพื่อคำนวณราคาให้ยุติธรรมโดยพิจารณาจากค่าครองชีพในแต่ละประเทศ

เราให้บริการแบบเริ่มต้น "ฟรี" สำหรับผู้ใช้บริการทุกคน

FairDif เป็นการสร้างความยุติธรรมในการใช้งานแบบ Smart และ Pro ได้อย่างง่ายดาย

ทำไมเราถึงคำนวณราคาจากวิธีนี้?

เราเชื่อว่า การช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราต้องสร้างราคาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนทั่วโลก แต่ละประเทศมีค่าครองชีพที่แตกต่างกันดังนั้นหากคุณต้องการสร้างราคาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนนั่นหมายถึงการสร้างราคาที่แตกต่างกันสำหรับทุกประเทศ

คำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับประวัติและแนวคิดเหล่านี้คือ The Big Mac index ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนิตยสาร The Economist ในปี 1986

ทำไมเราถึงคำนวณราคาจากวิธีนี้?

เราเชื่อว่า การช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราต้องสร้างราคาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนทั่วโลก แต่ละประเทศมีค่าครองชีพที่แตกต่างกันดังนั้นหากคุณต้องการสร้างราคาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนนั่นหมายถึงการสร้างราคาที่แตกต่างกันสำหรับทุกประเทศ

คำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับประวัติและแนวคิดเหล่านี้คือ The Big Mac index ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนิตยสาร The Economist ในปี 1986

= =

เราต้องการแบ่งปันบริการนี้ ให้กับ ทุกคนไม่ว่าจะมีกำลังซื้อเท่าใด

= = =

เราต้องการแบ่งปันบริการนี้ ให้กับ ทุกคนไม่ว่าจะมีกำลังซื้อเท่าใด

ดัชนี FairDif สร้างอย่างไร

จากดัชนีราคาที่มีชื่อเสียงรวมถึง Numbeo, ธนาคารโลก และ OECD เราพยายามประเมินราคาที่มีค่าเท่ากันทุกคน ตัวอย่างเช่น ราคาต่อปีของรุ่น Pro คือ $ 109 ในสหรัฐอเมริกาและประมาณ $ 57 ในประเทศไทย, $ 34 ในอินเดียและ $ 88 ในอิตาลี นี่ไม่ได้หมายความว่าคนในอินเดียจ่ายเงินน้อยกว่าคนในอิตาลีหรือสหรัฐอเมริกา อาจดูราคาแตกต่างกัน แต่ค่าที่สัมพันธ์กันจะเท่ากัน
ดูรายชื่อประเทศโดย GDP (PPP) ต่อหัวเพื่อดูอย่างรวดเร็วว่ากำลังซื้อแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดทั่วโลก.

ดัชนี FairDif สร้างอย่างไร

จากดัชนีราคาที่มีชื่อเสียงรวมถึง Numbeo, ธนาคารโลก และ OECD เราพยายามประเมินราคาที่มีค่าเท่ากันทุกคน ตัวอย่างเช่น ราคาต่อปีของรุ่น Pro คือ $ 109 ในสหรัฐอเมริกาและประมาณ $ 57 ในประเทศไทย, $ 34 ในอินเดียและ $ 88 ในอิตาลี นี่ไม่ได้หมายความว่าคนในอินเดียจ่ายเงินน้อยกว่าคนในอิตาลีหรือสหรัฐอเมริกา อาจดูราคาแตกต่างกัน แต่ค่าที่สัมพันธ์กันจะเท่ากัน
ดูรายชื่อประเทศโดย GDP (PPP) ต่อหัวเพื่อดูอย่างรวดเร็วว่ากำลังซื้อแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดทั่วโลก.