اعمال برابری قدرت خرید

FairDif چیست؟

ما شاخص FairDif را برای محاسبه قیمت مناسب بر اساس هزینه زندگی در هر کشور ایجاد کردیم.

ما نسخه Starter را برای همه کاربران رایگان در اختیار گذاشتیم.
دسترسی آسان و منصفانه به نسخه های Smart و Pro را FairDif تامین می‌کند.

چرا ما این ایده را توسعه داده ایم؟

ما قصد داشتیم که تا آنجا که ممکن است به افراد بیشتری کمک کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم قیمتی مناسب برای همه افراد در سراسر جهان ایجاد کنیم. هزینه زندگی در هر کشوری متفاوت است، بنابراین قیمت مناسب و عادلانه، بر اساس هزینه زندگی در هر کشوری متفاوت خواهد بود.

= = =
= =

ما می خواهیم این سرویس را برای همه مردم در دسترس بگذاریم، صرف نظر از قدرت خرید آنها.

چگونه شاخص FairDif ساخته شد؟

FairDif بر اساس شاخص های قیمت معتبر از جمله بانک جهانی و OECD تلاش می کند تا قیمتی تخمین بزند که برای همه ارزشی یکسان دارد. به عنوان مثال ، یک سال نسخه Pro در آمریکا ۸۹ دلار، در ژاپن تقریبا ۱۰۰ دلار ، در هند ۳۱ دلار ،در نیجریه ۳۷ دلار و در فرانسه ۸۹ دلار است. این بدان معنا نیست که مردم هند یا نیجریه هزینه کمتری از مردم فرانسه یا آمریکا پرداخت می کنند. ممکن است که قیمت متفاوت باشد ولی ارزش نسبی آنها یکسان می باشد.