Uygulanmış Satın Alma Gücü Paritesi

FairDif nedir?
Her ülkedeki yaşam maliyetine dayalı olarak adil bir fiyat hesaplamak üzere FairDif endeksini oluşturduk.
Tüm kullanıcılar için ücretsiz olan bir Starter sürümü sunuyoruz.
FairDif, Smart ve Pro sürümlere adil ve kolay bir şekilde erişim sağlamak üzere geliştirilmiştir.
Neden bu fikri geliştirdik?
Mümkün olduğunca çok kişiye yardım etmenin önemli olduğuna inanıyoruz bu nedenle tüm dünyadan herkes için adil bir fiyat oluşturduk. Her ülkede farklı bir yaşam maliyeti söz konusu bu nedenle herkes için adil bir fiyat oluşturmak istiyorsanız bu aslında tüm ülkeler için farklı bir fiyat oluşturulması anlamına gelir.
= = =
= =

Bu hizmeti satın alma gücü ne olursa olsun
herkesle paylaşmak istiyoruz.

FairDif endeksi nasıl oluşturuldu?
FairDif, Dünya Bankası'nın ve OECD'nin endeksleri de dahil olmak üzere güvenilir endekslere dayalı olarak herkes için aynı değere sahip bir fiyat belirlemeye çalışır. Örneğin bir yıl geçerli Pro sürümü ABD'de 69$ ve yaklaşık olarak Japonya'da 82$, Hindistan'da 24$, Türkiye'de 35$ ve Fransa'da 69$'dır. Bu, Hindistan ya da Türkiye'deki kişilerin Fransa ya da ABD'deki kişilerden daha az ödedikleri anlamına gelmez. Fiyat farklı olabilir ancak göreceli değer aynıdır.