Pertubuhan Perubatan

Contoh tapak SimDif Smart dan Pro kepunyaan Organisasi Perubatan

Subseksyen wujud untuk doktor gigi, makmal, hospital, klinik, farmasi, pakar perubatan, amalan veterinar dan lain-lain. Amalan yang menyediakan hanya satu lokasi mungkin mempertimbangkan kategori Perniagaan Perubatan dalam bahagian Perniagaan Tempatan, yang mempunyai lebih banyak subkategori daripada yang terdapat di sini. Laman web yang mewakili kelayakan profesional boleh diletakkan dalam kategori Kesihatan bahagian Profesion.

/
Pertubuhan Perubatan