Perbadanan

Contoh tapak SimDif Smart dan Pro yang mewakili Perbadanan

Perbadanan secara teknikalnya ialah perniagaan atau organisasi yang diberikan hak sebagai individu oleh undang-undang syarikat. Laman web dalam kategori Perbadanan boleh: memberi perkhidmatan kepada pelanggan di peringkat nasional atau antarabangsa; mempunyai jenama yang lebih penting daripada lokasi; mewakili keseluruhan aktiviti dan identiti sesebuah perniagaan. Syarikat yang mempunyai berbilang lokasi fizikal boleh memasukkan tapak web korporat mereka di sini dan mempunyai tapak web berasingan untuk setiap cawangan tempatan yang disenaraikan dalam bahagian Perniagaan Tempatan.

/
Perbadanan