Kesatuan Pekerja

Contoh tapak SimDif Smart dan Pro yang mewakili Kesatuan Pekerja

Kesatuan sekerja, persatuan pekerja seni dan kraf, serta persatuan dan persatuan profesional lain, semuanya boleh mendapat tempat dalam bahagian kecil direktori ini.

/
Kesatuan Pekerja