Tổ chức Truyền thông Tin tức

Ví dụ về SimDif Smart và Pro News Sites

Tin tức địa phương, tin tức thời sự, tạp chí, đài phát thanh, blog và các trang web liên quan đến tin tức hoặc phương tiện truyền thông khác đều tìm thấy một vị trí trong phần này của SimDif Directory. Không có danh mục phụ nào ở đây, vì vậy nếu bạn tìm thấy nhiều trang web mà bạn cảm thấy không liên quan đến trang của mình, bạn có thể xem, ví dụ: tại danh mục Tin tức & Phương tiện trong phần Blog. Phần Nghề nghiệp cũng có một tiểu mục Truyền thông, Xã hội hoặc Văn hóa và nhiều danh mục phụ khác bên trong.

/
Tổ chức Truyền thông Tin tức