Nghề nghiệp

Ví dụ về các trang web SimDif Smart & Pro được phân loại theo Hoạt động chuyên nghiệp

Các trang web trong phần lớn này đại diện cho các cá nhân có trình độ chuyên môn và chức vụ, cũng như các khía cạnh thương mại trong công việc của họ. Các nghề nghiệp được lập chỉ mục trên cơ sở các phân loại được quốc gia và quốc tế công nhận. Các danh mục phụ bên dưới bao gồm các ngành nghề trong khoa học, học thuật, giáo dục, đời sống công cộng, truyền thông, công việc pháp lý, chăm sóc sức khỏe, thủ công và nghề nghiệp, nông nghiệp, thể thao, nghệ thuật, v.v.

/
Nghề nghiệp