Kinh doanh địa phương

Ví dụ về các trang web SimDif Smart & Pro giới thiệu các doanh nghiệp địa phương

Một trong những phần lớn nhất và có liên quan nhất của Thư mục, với nhiều danh mục phụ. Một nơi cho tất cả các loại hình kinh doanh thực tế; từ nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, thẩm mỹ viện, địa điểm dịch vụ và cơ sở y tế, cho đến mọi thứ ở giữa. Các doanh nghiệp phục vụ khách hàng ở các địa điểm cụ thể có thể được lợi khi đưa vào phần này, bởi vì các công cụ tìm kiếm đặc biệt coi trọng việc hiểu các doanh nghiệp địa phương và đối tượng mà họ phục vụ.

/
Kinh doanh địa phương