Zawód

Przykłady stron SimDif Smart & Pro sklasyfikowanych według działalności zawodowej

Strony internetowe w tej obszernej sekcji reprezentują osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i stanowiska, a także komercyjne aspekty ich pracy. Zawody są indeksowane na podstawie krajowych i międzynarodowych uznanych klasyfikacji. Poniższe podkategorie obejmują zawody z zakresu nauk ścisłych, edukacji, życia publicznego, mediów, pracy prawniczej, opieki zdrowotnej, rzemiosła i handlu, rolnictwa, sportu, sztuki i nie tylko.

/
Zawód