Projekt

Przykłady stron SimDif Smart i Pro opisujących Projekty

Sekcja Projekt zawiera tylko kategorie Projekt badawczy i Inne, ale wiele osób uznaje swoją pracę za projekt i tak wiele stron internetowych znajduje tutaj swoje miejsce. Alternatywą dla stron internetowych w tej sekcji może być duża sekcja Blog i kategoria organizacji pozarządowych (NGO).

/
Projekt