Organizacja pozarządowa

Przykłady stron SimDif Smart i Pro stworzonych przez organizacje pozarządowe

Chociaż nie jest to ściśle określone, organizacja pozarządowa (NGO) to ogólnie rzecz biorąc niezależna organizacja lub stowarzyszenie, które służy społeczności. Organizacje pozarządowe są często, choć nie zawsze, podmiotami non-profit. Niektóre są zarejestrowanymi organizacjami charytatywnymi. Jednorazowe lub ograniczone czasowo projekty zbierania funduszy lub projekty charytatywne mogą rozważyć sekcję Projekt.

/
Organizacja pozarządowa