NGO

Voorbeelden van SimDif Smart- en Pro-sites gemaakt door niet-gouvernementele organisaties

Hoewel niet strikt gedefinieerd, is een NGO in grote lijnen een onafhankelijk opgerichte organisatie of vereniging die een gemeenschap of zaak dient. NGO's zijn vaak, maar niet altijd, non-profitorganisaties. Sommige zijn geregistreerde liefdadigheidsinstellingen. Eenmalige of tijdelijke fondsenwerving of liefdadigheidsprojecten kunnen de sectie Project overwegen.

/
NGO