گروه اجرا

گروه اجرا

وب‌سایت‌هایی که از هنرهای نمایشی مبتنی بر جامعه، گروه‌های رقص، گروه‌های موسیقی و سایر گروه‌های موسیقی، گروه‌های تئاتر و دیگران پشتیبانی می‌کنند، همگی در اینجا جایگاهی پیدا می‌کنند. برای هنرمندان و مجریان منفرد، دسته خلاق یا هنرمند نمایشی در بخش حرفه تقریباً 30 زیرمجموعه دارد که تمام جنبه‌های هنرهای خلاقانه و نمایشی را پوشش می‌دهد.

/
گروه اجرا