سازمان رسانه های خبری

نمونه هایی از سایت های خبری SimDif Smart و Pro

اخبار محلی، اخبار موضوعی، مجلات، ایستگاه‌های رادیویی، وبلاگ‌ها و سایر اخبار یا وب‌سایت‌های مرتبط با رسانه، همگی در این بخش از فهرست راهنمای SimDif جای می‌گیرند. در اینجا هیچ زیرمجموعه‌ای وجود ندارد، بنابراین اگر سایت‌های زیادی را پیدا کردید که فکر می‌کنید به سایت شما مرتبط نیستند، می‌توانید به عنوان مثال به دسته اخبار و رسانه‌ها در بخش وبلاگ نگاه کنید. بخش حرفه همچنین دارای یک زیربخش رسانه، اجتماعی یا فرهنگی و بسیاری از زیرمجموعه های دیگر است.

/
سازمان رسانه های خبری