سازمان آموزشی

نمونه هایی از سایت های SimDif Smart و Pro متعلق به سازمان های آموزشی

مدارس، دانشگاه ها، کالج ها، مهدکودک ها و سایر سازمان های آموزشی می توانند وب سایت های خود را به این بخش از فهرست راهنمای SimDif اضافه کنند. معلمان انفرادی و معلمان خصوصی ممکن است جایی در زیر مجموعه "سایر" پیدا کنند. با این حال، بخش حرفه دارای یک دسته آموزش است که دارای درجه بندی های ظریف بسیاری از مشاغل تدریس یا تدریس خصوصی است. برخی از تدریس‌ها به‌عنوان سازمانی بهتر طبقه‌بندی می‌شوند، و برخی از تدریس‌ها توسط یک فرد حرفه‌ای.

/
سازمان آموزشی