حرفه

نمونه هایی از وب سایت های SimDif Smart & Pro طبقه بندی شده بر اساس فعالیت های حرفه ای

وب‌سایت‌های موجود در این بخش بزرگ نشان‌دهنده افرادی با شرایط و موقعیت‌های حرفه‌ای و همچنین جنبه‌های تجاری کارشان هستند. مشاغل بر اساس طبقه بندی های ملی و بین المللی شناخته شده اند. زیرمجموعه‌های زیر حرفه‌های علوم، دانشگاه، آموزش، زندگی عمومی، رسانه‌ها، کار حقوقی، مراقبت‌های بهداشتی، صنایع دستی و مشاغل، کشاورزی، ورزش، هنر و غیره را پوشش می‌دهد.

/
حرفه