Tài nguyên Báo chí & Truyền thông

SimDif ra mắt trên web vào năm 2010 và trở thành ứng dụng xây dựng trang web đầu tiên cho iOS và Android vào năm 2012.

Ứng dụng mua miền, YorName, ra mắt vào năm 2021 và công cụ tạo trang web miễn phí 100%, FreeSite, vào tháng 2 năm 2023.

Ứng dụng của chúng tôi có hơn 4 triệu lượt tải xuống ở 150 quốc gia và sẽ có nhiều ứng dụng hơn vào năm 2024. Xem tất cả ứng dụng trong của chúng tôi [url=https://apps.apple.com/us/developer/the-simple-different-company-ltd/id560089883 t=_blank]Nhà phát triển AppleTrang nhà phát triển Google Play.

Trong các liên kết bên dưới, bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin bằng tiếng Anh, bao gồm các tài nguyên truyền thông và số liệu thống kê cho các ứng dụng và dịch vụ khác nhau của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài viết bạn đang thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ báo chí của chúng tôi.

The Simple Different Company

Press Releases

Press Kits