ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤ

SimDif 2010 ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ iOS ਅਤੇ Android ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਿਲਡਰ ਐਪ ਬਣ ਗਈ।

ਡੋਮੇਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਐਪ, YorName, 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਰਮਾਤਾ, FreeSite।

ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੇ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹਨ, 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

The Simple Different Company

Press Releases

Press Kits