เอ็นจีโอ

ตัวอย่างไซต์องค์กรนอกภาครัฐซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ NGO ก็กล่าวถึงองค์กรหรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยอิสระซึ่งให้บริการชุมชนหรือแต่ละปัญหา NGO มักเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี บางแห่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีการระดมทุนหรือโครงการการกุศลแบบจำกัดเวลาหรืออาจมีการจัดขึ้นมาแค่ครั้งเดียว

/
เอ็นจีโอ