องค์การแพทย์

ตัวอย่างไซต์องค์กรการแพทย์ซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

ทันตแพทย์ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา แพทย์ สัตวแพทย์ และอื่นๆ การปฏิบัติที่ให้บริการเพียงสถานที่เดียวอาจพิจารณาหมวดหมู่ธุรกิจการแพทย์ในส่วนธุรกิจท้องถิ่นซึ่งมีหมวดหมู่ย่อยมากกว่าที่พบในที่นี่ เว็บไซต์ที่แสดงคุณสมบัติทางวิชาชีพสามารถอยู่ในหมวดสุขภาพของส่วนวิชาชีพ

/
องค์การแพทย์