องค์การกีฬา

ตัวอย่างไซต์ที่เป็นตัวแทนขององค์กรกีฬาซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

ทีมกีฬาและองค์กรกีฬาอื่น ๆ สามารถวางเว็บไซต์ของตนได้ในหมวดนี้ ส่วนธุรกิจท้องถิ่นก็มีหมวดหมู่ย่อยมากมายสำหรับสถานที่เล่นกีฬา และยังมีหมวดหมู่กีฬาอยู่ในส่วนของ Blogs อีกด้วย สำหรับเว็บไซต์ที่แสดงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬา มีในหมวดหมู่ของวิชาชีพ

/
องค์การกีฬา