องค์การการศึกษา

ตัวอย่างไซต์องค์กรการศึกษาซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนอนุบาล และองค์กรการศึกษาอื่น ๆ สามารถเพิ่มเว็บไซต์ของตนลงในส่วนนี้ของ SimDif Directory ครูแต่ละคนและครูสอนพิเศษส่วนตัวอาจพบสถานที่ในหมวดย่อย "อื่นๆ" อย่างไรก็ตาม หมวดวิชาชีพมีหมวดการศึกษา โดยมีการไล่ระดับชั้นของอาชีพการสอนหรือกวดวิชาที่ละเอียดยิ่งขึ้น การสอนบางอย่างจะจัดกลุ่มได้ดีขึ้นตามองค์กร ส่วนการสอนอื่นๆ จะจัดโดยผู้ประกอบวิชาชีพ

/
องค์การการศึกษา