องค์กรสื่อข่าว

ตัวอย่างไซต์ข่าวซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

ข่าวท้องถิ่น ข่าวเฉพาะ นิตยสาร สถานีวิทยุ บล็อก และเว็บไซต์ข่าวหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ล้วนถูกจัดอยู่ใน SimDif Directory ในหมวดนี้ หมวดนี้ไม่มีหมวดหมู่ย่อย ดังนั้นหากคุณพบไซต์จำนวนมากที่คุณรู้สึกว่าไม่เกี่ยวข้องกับไซต์ของคุณ คุณสามารถเห็นตัวอย่างได้เช่น มีหมวดข่าวสารและสื่อในหมวดของบล็อก หมวดวิชาชีพก็มีหมวดย่อยด้านสื่อ สังคมหรือวัฒนธรรม และหมวดย่อยอื่นๆ อีกมากมายภายใน

/
องค์กรสื่อข่าว