วิชาชีพ

ตัวอย่างไซต์ที่แบ่งตามวิชาชีพที่สร้างด้วย SimDif Smart & Pro

เว็บไซต์ในที่อยู่หัวข้อใหญ่นี้แสดงถึงบุคคลที่มีความถนัดในแต่ละวิชาชีพและตำแหน่ง เช่นเดียวกับการโฆษณาผลงานและแนวคิดของเขา อาชีพเป็นการจัดจำแนกประเภทในระดับชาติและระดับสากล หมวดหมู่ย่อยทางด้านล่างนี้ครอบคลุมวิชาชีพทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์, วิชาการ, การศึกษา, การเมือง, การสื่อข่าว, งานกฎหมาย, การแพทย์, งานฝีมือและการค้า, เกษตรกรรม, กีฬา, ศิลปะ และอื่นๆ

/
วิชาชีพ