บริษัท

ตัวอย่างไซต์ที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆซึ่งสร้างด้วย SimDif Smart & Pro

ในทางเทคนิคแล้ว บริษัท เป็นธุรกิจหรือองค์กรที่ได้รับสิทธิ์ในฐานะปัจเจกบุคคลตามกฎหมายของบริษัท เว็บไซต์ในหมวดบริษัทอาจ: ให้บริการลูกค้าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งเน้นสำคัญทางแบรนด์มากกว่าที่ตั้ง แสดงถึงธุรกิจโดยรวมและเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจ บริษัทที่มีสถานที่ตั้งหลายแห่งอาจถูกรวมในหัวข้อนี้ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละสาขาในพื้นที่ซึ่งระบุไว้ในส่วนธุรกิจท้องถิ่น

/
บริษัท