תַאֲגִיד

דוגמאות לאתרי SimDif Smart ו-Pro המייצגים תאגידים

תאגיד הוא מבחינה טכנית עסק או ארגון שמוענקים לו זכויות כפרט על פי דיני החברות. אתרים בקטגוריית התאגיד עשויים: לשרת לקוחות בארץ ובעולם; יש מותג שחשוב יותר ממיקום; מייצגים את הפעילות והזהות הכוללת של העסק. חברות בעלות מיקומים פיזיים מרובים עשויות לכלול את האתר הארגוני שלהן כאן, ולהחזיק אתר נפרד לכל סניף מקומי הרשום בסעיף עסקים מקומיים.

/
תַאֲגִיד