ארגונים לא ממשלתיים

דוגמאות לאתרי SimDif Smart ו-Pro שנוצרו על ידי ארגונים לא ממשלתיים

למרות שאינה מוגדרת בקפדנות, ארגון לא ממשלתי הוא בגדול ארגון או עמותה שנוסדה באופן עצמאי ומשרתת קהילה או מטרה. ארגונים לא ממשלתיים הם לעתים קרובות, אך לא תמיד, ישויות ללא מטרות רווח. חלקם ארגוני צדקה רשומים. גיוס כספים חד פעמי או מוגבל בזמן או פרויקטי צדקה עשויים לשקול את סעיף הפרויקט.

/
ארגונים לא ממשלתיים