ארגון רפואי

דוגמאות לאתרי SimDif Smart ו-Pro השייכים לארגונים רפואיים

קיימים סעיפי משנה עבור רופאי שיניים, מעבדות, בתי חולים, מרפאות, בתי מרקחת, רופאים, מרפאות וטרינריות ואחרות. תרגול המשרת רק מיקום אחד עשוי לשקול את הקטגוריה 'עסקים רפואיים' בסעיף 'עסקים מקומיים', שיש לו יותר קטגוריות משנה מאשר כאן. ניתן למקם אתרים המייצגים כישורים מקצועיים בקטגוריית בריאות של מדור מקצוע.

/
ארגון רפואי