ארגון חינוכי

דוגמאות לאתרי SimDif Smart ו-Pro השייכים לארגונים חינוכיים

בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות, גני ילדים וארגונים חינוכיים אחרים יכולים להוסיף את אתרי האינטרנט שלהם למדור זה של ספריית SimDif. מורים בודדים ומורים פרטיים עשויים למצוא מקום בתת הקטגוריה "אחר". עם זאת, למדור מקצוע יש קטגוריית השכלה, עם הדרגות רבות יותר של מקצועות הוראה או חונכות. הוראה מסויימת תסווג טוב יותר לפי ארגון, הוראה אחרת כמו על ידי אדם מקצועי.

/
ארגון חינוכי