ΜΚΟ

Παραδείγματα ιστοτόπων SimDif Smart και Pro που δημιουργήθηκαν από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς

Αν και δεν ορίζεται αυστηρά, μια ΜΚΟ είναι σε γενικές γραμμές μια ανεξάρτητη οργάνωση ή ένωση που εξυπηρετεί μια κοινότητα ή σκοπό. Οι ΜΚΟ είναι συχνά, αλλά όχι πάντα, μη κερδοσκοπικές οντότητες. Μερικά είναι εγγεγραμμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Εφάπαξ ή περιορισμένο χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ή φιλανθρωπικά έργα ενδέχεται να εξετάσουν την ενότητα Έργο.

/
ΜΚΟ