Ιατρικός Οργανισμός

Παραδείγματα ιστοτόπων SimDif Smart και Pro που ανήκουν σε Ιατρικούς Οργανισμούς

Υπάρχουν υποενότητες για οδοντιάτρους, εργαστήρια, νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακεία, γιατρούς, κτηνιατρεία και άλλα. Μια πρακτική που εξυπηρετεί μόνο μία τοποθεσία μπορεί να λάβει υπόψη την κατηγορία Ιατρικών επιχειρήσεων στην ενότητα Τοπικές επιχειρήσεις, η οποία έχει περισσότερες υποκατηγορίες από αυτές που βρίσκονται εδώ. Οι ιστότοποι που αντιπροσωπεύουν επαγγελματικά προσόντα μπορούν να τοποθετηθούν στην κατηγορία Υγεία της ενότητας Επάγγελμα.

/
Ιατρικός Οργανισμός