Εταιρεία

Παραδείγματα ιστοτόπων SimDif Smart και Pro που αντιπροσωπεύουν εταιρείες

Μια εταιρεία είναι τεχνικά μια επιχείρηση ή οργανισμός στα οποία χορηγούνται δικαιώματα ως άτομο από το εταιρικό δίκαιο. Οι ιστότοποι της κατηγορίας Corporation ενδέχεται: να εξυπηρετούν πελάτες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. να έχετε μια επωνυμία που είναι πιο σημαντική από μια τοποθεσία. αντιπροσωπεύουν τη συνολική δραστηριότητα και ταυτότητα μιας επιχείρησης. Οι εταιρείες με πολλές φυσικές τοποθεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον εταιρικό τους ιστότοπο εδώ και να έχουν ξεχωριστό ιστότοπο για κάθε τοπικό υποκατάστημα που αναφέρεται στην ενότητα Τοπικές επιχειρήσεις.

/
Εταιρεία