Εργο

Παραδείγματα ιστοτόπων SimDif Smart και Pro που τεκμηριώνουν Έργα

Η ενότητα Έργο έχει μόνο Ερευνητικά Έργα και Άλλες κατηγορίες, αλλά πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν την εργασία τους ως έργο και τόσοι πολλοί ιστότοποι βρίσκουν μια θέση εδώ. Εναλλακτικές λύσεις για ιστότοπους σε αυτήν την ενότητα μπορεί να είναι η μεγάλη ενότητα Blog και η κατηγορία ΜΚΟ.

/
Εργο