Επάγγελμα

Παραδείγματα ιστοτόπων SimDif Smart & Pro ταξινομημένων ανά Επαγγελματική δραστηριότητα

Οι ιστότοποι σε αυτή τη μεγάλη ενότητα αντιπροσωπεύουν άτομα με επαγγελματικά προσόντα και θέσεις, καθώς και τις εμπορικές πτυχές της εργασίας τους. Τα επαγγέλματα ευρετηριάζονται με βάση εθνικές και διεθνώς αναγνωρισμένες ταξινομήσεις. Οι παρακάτω υποκατηγορίες καλύπτουν επαγγέλματα στις επιστήμες, τον ακαδημαϊκό χώρο, την εκπαίδευση, τη δημόσια ζωή, τα μέσα ενημέρωσης, τη νομική εργασία, την υγειονομική περίθαλψη, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, τη γεωργία, τον αθλητισμό, τις τέχνες και άλλα.

/
Επάγγελμα