Εκτελεστική Ομάδα

Εκτελεστική Ομάδα

Ιστότοποι που υποστηρίζουν παραστατικές τέχνες με βάση την κοινότητα, χορευτικά συγκροτήματα, συγκροτήματα και άλλα μουσικά συγκροτήματα, θεατρικά συγκροτήματα και άλλα βρίσκουν όλα μια θέση εδώ. Για μεμονωμένους καλλιτέχνες και καλλιτέχνες, η κατηγορία Δημιουργικός ή Ερμηνευτής στην ενότητα Επάγγελμα έχει σχεδόν 30 υποκατηγορίες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της δημιουργικής και των παραστατικών τεχνών.

/
Εκτελεστική Ομάδα