Εκπαιδευτικός Οργανισμός

Παραδείγματα ιστοτόπων SimDif Smart και Pro που ανήκουν σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Σχολεία, πανεπιστήμια, κολέγια, νηπιαγωγεία και άλλοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να προσθέσουν τους ιστότοπούς τους σε αυτήν την ενότητα του Καταλόγου SimDif. Μεμονωμένοι δάσκαλοι και ιδιωτικοί δάσκαλοι μπορούν να βρουν μια θέση στην υποκατηγορία «Άλλο». Ωστόσο, η ενότητα Επάγγελμα έχει μια κατηγορία Εκπαίδευση, με πολλές πιο λεπτές διαβαθμίσεις σε επαγγέλματα διδασκαλίας ή φροντιστηρίου. Ορισμένες διδασκαλίες θα ταξινομηθούν καλύτερα ως από την οργάνωση, άλλες ως διδασκαλία από επαγγελματία.

/
Εκπαιδευτικός Οργανισμός