Công đoàn

Ví dụ về các trang web SimDif Smart và Pro đại diện cho các Liên đoàn Công nhân

Các công đoàn, hiệp hội nghệ nhân và thợ thủ công, cũng như các hiệp hội và hiệp hội nghề nghiệp khác, đều có thể tìm thấy một vị trí trong phần nhỏ này của danh bạ.

/
Công đoàn